Maria Lucia Fania

Attività didattica - a.a. 2017/2018  • Geometria A (6 CFU)  (I Semestre)  - Aula   1.6   

  • Introduzione alla Geometria Algebrica (6 CFU) (I Semestre) - Aula 1.1    Programma

Last Update: July 26, 2018

University of L'Aquila Home Page DISIM Home Page Maria Lucia Fania Home Page